Přeskočit na hlavní obsah

Kázání Mirovice 4.11.2023 - ekumenická keltská bohoslužba

Texty: Žd 11,6-10; Navigatio St. Brendani XXVIII; Mt 14,22-33

Důvodů, proč se zde setkáváme, je několik. Tím prvním, obecně platným, je doba v kalendáři. Keltové slavili Samhain. Je to velký a důležitý svátek, vlastně takový keltský Nový rok. Protože byl důležitý, keltští křesťané si jej „pokřtili“. Zde je prapůvod našich křesťanských svátků, které se slaví jako dva v jednom: svátku všech svatých (slavíme 1.11.) a svátku všech věrných zemřelých (slavíme 2.11.) a dnes ho známe spíš jako Dušičky, nebo v amerikanizované formě jako Halloween. Ale vraťme se ke kořenům. Samhain je čas (nemůžeme ho chápat jako přesných 24 hodin), kdy se otevírá hranice mezi naším světem a světem Jiným. Tajemný čas, kdy brána kamsi je otevřena. Jak tomu rozumět? Jak to uchopit? Co si z toho vzít pro nás teď a tady?

Keltové věřili v existenci Jiného světa, světa ideálního, paralelně existujícího se světem naším, do něhož lze občas (ovšem na vlastní nebezpečí) vstoupit. Ohlas této dávné víry se nám zachoval v pohádkách, jednak v těch o svatojanské noci, kdy bylo možné vstoupit do skal a jeskyní, kde jsou skryty poklady. Ovšem i v těch pohádkách, kde občas zmizí zlobivé dítě a je vychováno kdesi jinde, aby se za pár let objevilo jako dospělé a připravené buď konat hrdinské činy, nebo aspoň žít dále spořádaně a stát se vůdčím hlasem své občanské či jiné komunity. V prostoru keltské spirituality se pak navíc potkáváme se specifickým žánrem – imrámy, tedy plavbami do Jiného světa. Nejznámější je Plavba svatého Brendana (Navigatio sancti Brendani). Vypráví o tom, jak se Brendan s 12 druhy plaví 7 let k Ostrovu Blažených. Ne, že by ta cesta byla tak dlouhá, ale vtip je v tom, že brána Jiného světa se otvírá jen někdy, po splnění určitých podmínek. Plavba do Západní říše nám také není neznámá, z tohoto dědictví čerpal Tolkien a pokud jsme četli Pána prstenů a Silmarillion, víme, že jak Númenor, tak říši Valar umístil na západ a za moře.

My Jiný svět známe také. Občas zahlédneme, možná jen koutkem oka, jeho odlesk. Většinou v takových okamžicích jako jsou minuty těsně před svítáním, vůně prvního prázdninového rána, stopa padající hvězdy, vteřina před prvním polibkem. Není to však vždycky jenom komfort a dechberoucí krása: když bereme za kliku dveří nové práce, když se rozhodneme k něčemu novému, když se rodí nový život či když život končí… Jiný svět můžeme potkat kdykoli a kdekoli. Většinou tam, kde tak zcela nevidíme, co nás čeká za nejbližší životní zatáčkou, do které právě vjíždíme. V takovém momentě můžeme prožívat nejistotu a pociťovat dezorientaci, dokonce i frustraci.

Pohybovat se na hranici mezi světy a nezabloudit, to byl v keltské společnosti nejprve úkol druidů. Poté, co Keltové přijali křesťanství, přešel tento úkol na křesťanské mnichy. V rámci keltského křesťanství se pak objevil unikátní model duchovního přátelství – anam chara. Nepředstavujme si to v extrémech, že na jedné straně je to jen jakési kamarádství, na straně druhé, že se jedná výlučně o nerovný vztah duchovního vedení. Ano, u začínajícího křesťana mohl byl anam chara více průvodcem, ale cílem vztahu bylo vzájemné sdílení nejniternějších duchovních hnutí, tužeb a myšlenek. Rozhodně tedy nic laciného. Naopak, něco tak vzácného, že tento vztah dokáže vydržet odloučení, dokonce i ono odloučení pro nás fatální – tedy odchod do Jiného světa. Toto je druhý důvod, proč se scházíme.  Vyjadřujeme svou víru, při vědomí veškeré své křehkosti, že v Kristu byly prolomeny hranice našeho a Jiného světa, že náš příběh nekončí tím, že si tu odžijeme 50 nebo 80 let… že konečné naplnění příběhu každého z nás je v Boží náruči a v Boží paměti.

Tím třetím důvodem, proč se zde scházíme, je skutečnost, že aspoň některé z nás drápkem zachytila keltská spiritualita. Někteří z nás s ní sympatizují, líbí se jim důrazy na ekologii, bližší sepětí se stvořeným světem kolem nás, neotřelé formulace modliteb, putování přírodou. Někteří šli ale ještě o krok dál a rozhodli se, že svůj vlastní příběh spojí s tím pomyslným balancováním na hranici našeho a Jiného světa. Že se pokusí (a mnohdy neuměle, ale to přece nevadí) pomoci druhým popojít na cestě víry o krok či krůček dál. Tihle mezi námi si říkají filidé. Občas se mne na to někdo zeptá, co že jsme zač. Mohu tu tedy prohlásit, že nejsme ani podivná jihočeská sekta, ani fabulace, který by se zrodila v hlavě, bratra Kentigerna, jehož si dnes trochu víc připomínáme.

Jsme nic víc a nic míň než hnutí těch, které tato spiritualita inspiruje a kteří pro ni chtějí něco udělat. Jsme hnutí různých lidí s různým obdarováním a možná těžko budeme i časem čímkoli jiným, protože jediné pravidlo, které jsme pro sebe v oceánu naší různosti, v níž nás stvořil Bůh a z níž se radujeme, zní: Najdi to, v čem jsi dobrý, co vážně umíš a poděl se o to s druhými. To zní nějak zcela všeobecně, není-liž pravda? Podepsat se pod to může skoro každý z nás. Jedno, zda husita, katolík či reformovaný, lazarián, benediktin, salesián či církevní rebel. Takže některým chybí jen ta keltofilie 😊

Proč to ale dělat, proč se angažovat, proč se pohybovat na ostří nože? Odpovídám teď za nás: Možná proto, aby svět zůstal barevný a trochu pohádkový, možná proto, že máme rádi věci stvořené a jejich dobré stránky (Tomáš Procházka se domáhal toho, že nutně musím zmínit oceány piva, i když není zrovna svátek svaté Brigid – takže ano, i tak lze krásu věcí stvořených vnímat). Určitě máme rádi legraci a nadsázku. Pro mnohé z nás je cesta nejen cílem, ale i modlitbou. Snad nás oslovila a spojila touha po dobrodružství, protože na to, abyste se tápavě vydali na cestu po vlnách, tak jako apoštol Petr, potřebujete určitou dávku odvahy a určitou dávku ztřeštěnosti. Snad považujeme za důležité jít občas s někým kousek cesty, aby na všech těch křižovatkách a možnostech mezi světy nezabloudil. A možná je v tom také trocha nostalgie, když se hlásíme k Abrahamovu putování a Brendanovu kroužení, které na první pohled vypadá zoufale a bezcílně. Když chceme, aby zrovna tento lísteček v kytici z přehršlí spiritualit neuschnul a neopadl. Záleželo na tom Martinovi. Protože jsme tu dnes shromážděni, záleží na tom i nám (ať už se škatulkujeme jakkoli). V neposlední řadě na tom ale záleží i Bohu, protože i Bůh má rád svět barevný a trochu pohádkový, naši odvahu a ztřeštěnost, naše tápavé kroky na vlnách, naše hledání. Jen Bůh je totiž tím, kdo v pravý čas otevírá bránu, abychom mohli zahlédnout Jiný svět, abychom do něj mohli nakouknout či tam chvíli pobýt a přesvědčit se, že v Božím světě zůstává vše, co mělo cenu a také, že jednou nás v bráně tohoto světa uvítá on sám. Amen.

 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

První presbyterský den

Oči rozlepuji velmi brzy. Zcela prozaicky za to může rýma, která mne za noc vzbudila asi třikrát. Nějak to pořeším, jdu si uvařit další čaj a zapadnu zpátky do pelechu. Ale oči ne a ne se zase zalepit a spánek nekrouží nikde vůkol. Krátce před šestou to vzdávám a jdu vařit ranní buditelské kafe. Pod nohami na koberci křupou drobečky. Koberec je za skoro týden nemoci zaneřáděný víc, než by bylo únosné a tak se rozhodnu to řešit. V den Páně se sice všeobecně nepracuje, ale „ spadne-li ti vůl neb osel do jámy …“ Navíc, duchovní v den Páně makají, až se z nich kouří. Volím tedy úklid bytu jako alternativní způsob ranní rozcvičky.   Byt vypadá tak, že moje perfekcionistická máma (blahé paměti), by z toho „pořádku“ dostala psotník už včera. Moje perfekcionistická kamarádka z farnosti, která se tu občas staví na kafe a kterou spolehlivě vyvede z konceptu i nakřivo pověšený obrázek, tak ta by dostala psotník už někdy ve čtvrtek. Mohu pracovat hezky pomaloučku, až meditativně, abych předčas

První presbyterský měsíc a kousek I

Do omrzení a na každém kroku mne v tomto čas pronásleduje otázka, jak že prý hodnotím svou službu. Ale řekněme si upřímně, co člověk ví po pouhých třiceti a navrch jednom dnu? Natož aby byl kompetentní něco hodnotit. Dobře, zkusím se jen ohlédnout. A pokud se tam nějaké to hodnocení vmezeří, dobře mu tak. Moje introvertní ego mi tu tiše napovídá, že tyto dny vnímám subjektivně snad jako čas desetkrát delší. Čas nabitý událostmi, ale i setkáními, maily, dopisy, povídáním… Pravda, hned první den, který následoval po svěcení, jsem odpoledne vzorně zalezla do pelechu s ovázaným krkem, kloktala poslušně šalvěj, kterou jsem dostala v balíčku první pro duchovenstvo, ucucávala lipový čaj a doufala, že se umoudří rýma i hlasivky. Naštěstí se umoudřily vskutku rychle a někdy v půli týdne jsem už byla jako rybička. Mohla jsem tedy vyrazit na jeden den poustevničit. Nepovím kam, ti, kdo vědí, vědí, ti kdo nevědí, si mohou představit naprosto líný den mimo Prahu, ve stinném loubí. Ticho rušily